Amazing Journey · Peaceful Finland

PHẦN LAN VÀ NHỮNG SỰ CHÁN (P1)

Nhân dịp vui mừng vì Phần Lan được bầu là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, tôi lại bình loạn về cái sự hạnh phúc của Phần: Từ trước tới giờ tôi toàn khen Phần, đụng gì cũng khen, đến nỗi An – bạn thân tôi còn bảo “Con My giờ theo đạo Phần… Continue reading PHẦN LAN VÀ NHỮNG SỰ CHÁN (P1)

Peaceful Finland

ĐI ĐÂU CHƠI CHỪ, THÔI MÌNH ĐI THƯ VIỆN :D

Hôm qua là ngày khai trương thư viện mới Oodi ở Helsinki (theo link), hôm nay nghỉ lễ Quốc Khánh mình lại hứng chí viết một chút về hệ thống thư viện tuyệt vời ở Phần Lan. Nếu bây giờ mở ví ra, hỏi cái gì chiếm chỗ nhiều nhất trong ví mình thì tất… Continue reading ĐI ĐÂU CHƠI CHỪ, THÔI MÌNH ĐI THƯ VIỆN 😀

Amazing Journey · Peaceful Finland

CHUYỆN THI CỬ Ở ĐỨC VÀ PHẦN LAN (p1)

Chủ đề này tôi đã định viết từ lâu, nhưng cứ lần lữa, hôm nay nói chuyện với bạn về thi học kì lại có hứng kể chuyện bốn phương 😀 Là sinh viên thì phải đi học, mà học thì phải thi, chuyện muôn đời nay bao giờ cũng thế, và có đi Tây… Continue reading CHUYỆN THI CỬ Ở ĐỨC VÀ PHẦN LAN (p1)